Livsinspiration

Livsinspiration ger ut egna Själs-stärkande böcker och kort, både för barn och vuxna samt håller föreläsningar om kreativitetens helande läkande viktiga kraft.

Målsättningen är att leverera djupa kvalitetsböcker som håller genom tider, dvs. Böcker som drar till sig läsning om och om igen.

Förhoppningen är att Tara & Pekkas sagor och visdomsord skänker nya insikter som hamnar i läsarens tankevärld med nya bidrag till ökad självkänsla och eftertanke i världen, samt att poesin ger själen vingar.

Föreläsningar om Kreativitetens helande och läkande kraft tar upp bl a hur man kan nå sina drömmar och mål, varför många blir slutkörda och tömda på energi, om att våga göra förändring.

Kreativiteten är en Mäktig Kraft, vilken frigör glädje.  

Dessutom förmedlar Livsinspiration Konst(ig)Konst av återbruk.

Idén med Konst(ig)konst är att inspirera andra att tänka om, tänka nytt av gammalt. Man behöver inte alltid kasta bort saker, det går att göra om, göra ”nytt” av gammalt, samt att få betraktaren att le till det Konst(iga).

Genomgående med Livsinspirations arbete är att värna om den inre samt om den yttre miljön.

”I det enkla finns det stora men som också kan vara det svåra”