Livsinspiration

Livsinspiration är ett kreativt företag där idéer får utrymme att förverkliga sig. Det skrivs böcker, målas kort, hålls föreläsningar, skapas Konst(ig) konst, kokas sylt, och mycket mer.
Låt dig inspireras för ditt eget skapande.Tara & Pekkas insiktskort

Tara och Pekka föddes 1997 och är små vägvisare till Din egen inneboende kunskap och visdom. Syftet med de 12 korten är att sprida glädje och insikter. Korten kan vara ett annorlunda gratulationskort, en tröst på vägen, en puff i ny riktning eller en stund till eftertänksamhet.Vill du prenumerera på de
senaste nyheterna från oss?