6 juli 2022, finsk-svensk poesi- och musikfestival i Societetsparken Norrtälje

Programmet kommer att vara tvåspråkigt och för alla åldrar.

Ett utkast från programmet:
Musikuppträdande, opera, kantele -dragspel, teater för dom små, rap och Anneli Pietikäinen som underhåller och läser dikter på svenska och mycket mer.


Runon ja Musiikin Festivaali Norrtäljen SocietetsPuistossa

6 juli 2022

Ohjelma tulle olemaan kaksikielistä ja kaikenikäisille.

Musiikkiesitys, ooppera, kantele -harmonikka, teatteri pienimmille, räppi ja Anneli Pietikäinen, joka viihdyttää ja lukee runoja ruotsiksi ja paljon muuta.

Festivalprogram


POESI

nyanser och utmattad

Anneli läser under festivalen ur diktsamlingen nyanser om årstidens växlingar. Köp boken och låt naturen komma till dig.

Similar Posts